Cymraeg

Mae GWR wedi ymrwymo i Fesur yr Iaith Gymraeg a diwylliant Cymru, ac rydym yn falch iawn o wasanaethu cwsmeriaid yng Nghymru.

Gallwch ddarllen neu wrando ar ein gwefan yn Gymraeg trwy glicio ar y ddolen Accessibility tools ar frig y dudalen hon a dewis yr opsiwn Change language.Mae’r dogfennau hyn yn cael eu diwygio a’u diweddaru ar hyn o bryd.

Os oes arnoch angen y dogfennau mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni. Mae gennym gopïau ar gael ar CD sain ac mewn print bras a Braille a gallwn eu hanfon atoch cyn pen 7 diwrnod.

Dyma sut mae cysylltu â’n tîm Teithio â Chymorth i gael y rhain:

  • ffoniwch y tîm am ddim ar 0800 197 1329
  • deialwch Ffôn Testun am ddim ar 18001 0800 197 1329
  • anfonwch neges e-bost at assisted.travelteam@GWR.com